CÁC CHỨNG NHẬN

Certificate of Compliance

Certified Organic No:0571 Processor

Certificate of GMP Compliance of a Manufacturer

Giấy chứng nhận tem chống hàng giả Kỳ Phong

Chứng nhận an toàn thực phẩm viên uống dầu gan cá mập

Chứng nhận an toàn thực phẩm viên uống sữa ong chúa

Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm viên uống sữa ong chúa

Chứng nhận tiêu chuẩn của sản phẩm Viên uống nhau thai cừu Rebirth

Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo Viên uống nhau thai cừu Rebirth

Giấy phép kinh doanh công ty Kỳ Phong 1

Giấy phép kinh doanh công ty Kỳ Phong 2

Giấy phép kinh doanh công ty Kỳ Phong 3

Chứng nhận tiêu chuẩn của sản phẩm Viên uống nhau thai cừu Rebirth

Chứng nhận AUSTRALIAN CERTIFIED ORGANIC (ACO) 1

Chứng nhận AUSTRALIAN CERTIFIED ORGANIC (ACO) 2

Chứng nhận AUSTRALIAN CERTIFIED ORGANIC (ACO) 3

Chứng nhận AUSTRALIAN CERTIFIED ORGANIC (ACO) 4

Chứng nhận HAlA ACCREDITATION 1

Chứng nhận HAlA ACCREDITATION 2

Chứng nhận HAlA ACCREDITATION 3

Chứng nhận HAlA ACCREDITATION 4

Chứng nhận HAlA ACCREDITATION 5

Chứng nhận HAlA ACCREDITATION 6

Chứng nhận HAlA ACCREDITATION 7

Chứng nhận HAlA ACCREDITATION 8